У школи у Горњем Видову је 26. јануара 2’016.године еализован тематски дан “ Свети Сава – наш просветитељ.“ Наставне активности реализоване су на нивоу сва четири разреда ( 36 ученика ) а реализатори активности су учитељице Весна Радосављевић, Весна Симић и Асистент – волонтр Ивана Гојковић