Oпшта акта

                                       Статут и правилници рада Школе

 

 Школски одбор ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици, на седници одржаној дана  22.03.2018. године, усвојио је Статут школе. Такође, на седницама Школског одбора, Наставничког већа, Савета родитеља и Ученичког парламента , донети су и усвојени  пословници и низ правилника који се односе на рад и понашање  запослених и ученика у школи.

 Усвојена документа можете прегледати  кликом на линкове у наставку: