ДОК ЧЕКАМО НОВУ ГОДИНУ- ТЕМАТСКИ ДАН

У Бусиловцу је 29.12. 2016. год, одржан тематски дан заједно са учитељем и ученицима из Крежбинца. Деца су била веома задовољна, а и учитељи.