Врата школске библиотеке су сваког дана широм отворена за све ученике наше школе. У потрази за литературом која их интересује и лектире која се обрађује на часовима српског језика, заједно са библиотекаром школе, долазе до жељених наслова.