Наставник математике, Предраг Ивановић, одржао је час математике ученицима четвртог разреда, у издвојеном одељењу у Ратару. Ученици су се упознали са једним од предметних наставника, који ће им предавати у петом разреду.