ТЕМАТСКА АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА
Учитељице, Биљана Петровић и Весна Милојковић-Милосављевић, су у Ратару организовале амбијенталну наставу, са темом „Пролеће у мом крају“. Ученици су у конкретној ситуацији могли да доживе промене у природи, могли су да истражују, откривају, прикупљају материјале и упознају нове и непознате појмове, истовремено систематизујући већ усвојена знања из различитих области (Српски језик, Свет око нас, Природа и друштво, Математика, Ликовна култура, Физичко васпитање, Музичка култура, Енглески језик). Кроз радост откривања у непосредној животној околини, ученици су унапредили односе унутар одељења и заједнички остварили циљеве и задатке овако организоване наставе.