Награда за наше републичке победнице, Копаоник, горанска радионица.