ПРОЦЕНА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ НАШИХ УЧЕНИКА СА ПРЕПОРУКОМ ЗА ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ
Подстицање раста и развоја, утицај на правилно држање тела и развој моторичких способности најважнији су задаци наставе физичког васпитања. Наставник физичког васпитања прати физички развој ученика и кроз наставу физичког васпитања, развија и усавршава моторичке способности ученика у складу са њиховим могућностима.
Основни циљеви Система континуираног праћења физичког развоја и моторичких способности ученика у оквиру наставе физичког васпитања
– да се помоћу тестирања омогући систем повратних информација за сваког ученика о његовом сопственом нивоу моторичких способности и физичког развоја;
– да се на основу добијених резултата дају одређене препоруке и савети ученицима како да побољшају или очувају свој тренутни ниво способности
– да се у току тестирања ученици образују и разумеју значај физичке активности и моторичких способности за сопствено здравље.