Настава на даљину – анкетирање ученика и наставника

Након треће недеље спровођења наставе на даљину, реализовано је анкетирање ученика и наставника, са циљем да се види како је прихваћен нови начин рада и да ли постоје проблеми приликом извођења наставе. Резултати анкета за ученике могу се видети кликом на следећи линк:

http://m.osbrankokrsmanovic.edu.rs/Rezultati-ankete-za-ucenike-04.04.2020.-converted-2.pdf

Резултати анкета за наставнике могу се погледати кликом на следећи линк:

http://m.osbrankokrsmanovic.edu.rs/rezultati-ankete-za-nastavnike-5.4.2020.-converted.pdf

Упоредну анализу резултата спроведених анкета можете погледати кликом на дати линк:

http://m.osbrankokrsmanovic.edu.rs/uporedna-analiza-upitnika-converted.pdf