Јавнa набавкa мале вредности, набавка добра-ђачка ужина- број 4/2019, за школску 2019/2020 годину.

Одлука о додели уговора за Јавну набавку мале вредности,набавка добра-ђачка ужина- број 4/2019, за школску 2019/2020 годину.

Преузмите одлуку